Acre-foot -> Cubic yard

Mērījumu kategorija:         

Sākotnējā vērtība:
Sākotnējā vienība:
Mērķa vienība:

  skaitļu zinātniskais pieraksts
Mērvienību kalkulators, kuru cita starpā var izmantot Acre-foot konvertēšanai uz Cubic yard: 1 Acre-foot [ac ft] = 1 613,333 333 333 3 Cubic yard [yd³]Konvertēt Acre-foot uz Cubic yard:

Izvēlieties pareizo kategoriju no atlases saraksta, šajā gadījumā 'Tilpums'. Nākamo ievadiet vērtību, kuru vēlaties konvertēt. No atlases saraksta izvēlieties vienību, kas atbilst vērtībai, kuru vēlaties konvertēt, šajā gadījumā 'Acre-foot [ac ft]'. Visbeidzot izvēlieties vienību, kuras vērtību vēlaties konvertēt, šajā gadījumā 'Cubic yard [yd³]'.