Decimālā sistēma (balstīta uz 10) pret Oktālā sistēma (balstīta uz 8)

   


Tiešā saite uz šo kalkulatoru:
https://www.konvertet-vienibas.info/konvertet+Decimala+sistema+balstita+uz+10+uz+Oktala+sistema+balstita+uz+8.phpKonvertēt Decimālā sistēma (balstīta uz 10) uz Oktālā sistēma (balstīta uz 8) (Skaitīšanas sistēmas):

  1. Izvēlieties pareizo kategoriju no atlases saraksta, šajā gadījumā 'Skaitīšanas sistēmas'.
  2. Nākamo ievadiet vērtību, kuru vēlaties konvertēt. Šajā vietā ir iespējams veikt aritmētiskās pamatdarbības: saskaitīšana (+), atņemšana (-), reizināšana (*, x), dalīšana (/, :, ÷), eksponentā (^), kvadrātsakne (√), iekavas un π (pī).
  3. No atlases saraksta izvēlieties vienību, kas atbilst vērtībai, kuru vēlaties konvertēt, šajā gadījumā 'Decimālā sistēma (balstīta uz 10)'.
  4. Visbeidzot izvēlieties vienību, kuras vērtību vēlaties konvertēt, šajā gadījumā 'Oktālā sistēma (balstīta uz 8)'.
  5. Pēc tam, kad parādās rezultāts, pastāv iespēja to noapaļot līdz noteiktam ciparam aiz komata, ja tas ir nepieciešams.


Ar šo kalkulatoru ir iespējams ievadīt pārveidojamo vērtību kopā ar sākotnējo mērvienību; piemēram, '298 Decimālā sistēma (balstīta uz 10)'. To darot, var izmantot pilnu mērvienības nosaukumu vai tās saīsinājumu. Tad kalkulators nosaka pārveidojamās mērvienības kategoriju, šajā gadījumā 'Skaitīšanas sistēmas'. Pēc tam tas pārvērš ievadīto vērtību visās atbilstošajās mērvienībās, kuras tam ir zināmas. Rezultātu sarakstā jūs noteikti atradīsiet sākotnēji meklēto mērvienību. Pārveidojamo vērtību var ievadīt arī šādi: '46 Decimālā sistēma (balstīta uz 10) uz Oktālā sistēma (balstīta uz 8)' vai '10 Decimālā sistēma (balstīta uz 10) pret Oktālā sistēma (balstīta uz 8)' vai '19 Decimālā sistēma (balstīta uz 10) -> Oktālā sistēma (balstīta uz 8)' vai '91 Decimālā sistēma (balstīta uz 10) = Oktālā sistēma (balstīta uz 8)'. Šajā gadījumā kalkulators uzreiz arī norāda, uz kuru mērvienību jāpārvērš sākotnējā vērtība . Neatkarīgi no tā, kura no šīm iespējām tiek izmantota, tas saglabā vienu neērto atbilstošā saraksta meklēšanu garajos atlases sarakstos ar neskaitāmām kategorijām un neskaitāmām atbalstītām vienībām. To visu mūsu vietā pārņem kalkulators, un aprēķins tiek paveikts sekundes simtdaļā.

Turklāt kalkulators sniedz iespēju izmantot matemātiskās izteiksmes. Tā rezultātā, iespējams ne tikai attiecināt ciparus vienus pret otriem, piemēram, '(46 * 19) Decimālā sistēma (balstīta uz 10)', bet ir iespējams arī, uzreiz aprēķinā, savstarpēji apvienot dažādas mērvienības. Tas, piemēram, varētu izskatīties šādi: '1 Decimālā sistēma (balstīta uz 10) + 73 Oktālā sistēma (balstīta uz 8)' vai '91mm x 64cm x 37dm = ? cm^3'. Šādā veidā apvienotajām mērvienībām, protams, ir jāatbilst viena otrai un attiecīgajai kombinācijai.

Ja blakus atzīmei 'Skaitļi zinātniskajā pierakstā' ir ievietota atzīme, rezultāts parādīsies eksponenciālā formā. Piemēram, 4,956 790 078 35×1019. Šai rezultāta formai numurs tiks segmentēts eksponentā, šeit 19 un faktiskais skaitlis, šeit 4,956 790 078 35. Ierīcēm, kurām ir ierobežotas iespējas parādīt ciparus, piemēram, kabatas kalkulatoriem, iespējams arī ciparu rakstīšanas veids kā 4,956 790 078 35E+19. Tas jo īpaši atvieglo ļoti lielu un ļoti mazu skaitļu nolasīšanu. Ja šajā vietā nav ievietota atzīme, tad rezultāts tiek uzrādīts ierastajā ciparu rakstīšanas veidā. Iepriekš minētajam piemēram tas izskatās šādi: 49 567 900 783 500 000 000. Neatkarīgi no rezultātu interpretācijas, šī kalkulatora maksimālā precizitāte ir 14 vienības. Tam jābūt pietiekami precīzam vairumam lietotņu.