Mērījumu kategorija:         

Sākotnējā vērtība:
Sākotnējā vienība:
Mērķa vienība:

  skaitļu zinātniskais pieraksts
Mērvienību kalkulators, kuru cita starpā var izmantot Feet per second konvertēšanai uz Feet per minute: 1 Feet per second [fps] = 60 Feet per minute [fpm]Konvertēt Feet per second uz Feet per minute:

Izvēlieties pareizo kategoriju no atlases saraksta, šajā gadījumā 'Ātrums'. Nākamo ievadiet vērtību, kuru vēlaties konvertēt. No atlases saraksta izvēlieties vienību, kas atbilst vērtībai, kuru vēlaties konvertēt, šajā gadījumā 'Feet per second [fps]'. Visbeidzot izvēlieties vienību, kuras vērtību vēlaties konvertēt, šajā gadījumā 'Feet per minute [fpm]'.

Konvertēt Feet per second uz Feet per minute