Gallons per 10000 miles (US) -> Litri uz 100 kilometriem

Mērījumu kategorija:         

Sākotnējā vērtība:
Sākotnējā vienība:
Mērķa vienība:

  skaitļu zinātniskais pieraksts
Mērvienību kalkulators, kuru cita starpā var izmantot Gallons per 10000 miles (US) konvertēšanai uz Litri uz 100 kilometriem: 1 Gallons per 10000 miles (US) [GP10K] = 0,023 52 Litri uz 100 kilometriem [l/100km]Konvertēt Gallons per 10000 miles (US) uz Litri uz 100 kilometriem:

Izvēlieties pareizo kategoriju no atlases saraksta, šajā gadījumā 'Degvielas patēriņš'. Nākamo ievadiet vērtību, kuru vēlaties konvertēt. No atlases saraksta izvēlieties vienību, kas atbilst vērtībai, kuru vēlaties konvertēt, šajā gadījumā 'Gallons per 10000 miles (US) [GP10K]'. Visbeidzot izvēlieties vienību, kuras vērtību vēlaties konvertēt, šajā gadījumā 'Litri uz 100 kilometriem [l/100km]'.

Gallons per 10000 miles (US) -> Litri uz 100 kilometriem