Kilodžouls -> Inch-pound force

Mērījumu kategorija:         

Sākotnējā vērtība:
Sākotnējā vienība:
Mērķa vienība:

  skaitļu zinātniskais pieraksts
Mērvienību kalkulators, kuru cita starpā var izmantot Kilodžouls konvertēšanai uz Inch-pound force: 1 Kilodžouls [kJ] = 8 850,745 791 327 2 Inch-pound force [inlbf]Konvertēt Kilodžouls uz Inch-pound force:

Izvēlieties pareizo kategoriju no atlases saraksta, šajā gadījumā 'Enerģija'. Nākamo ievadiet vērtību, kuru vēlaties konvertēt. No atlases saraksta izvēlieties vienību, kas atbilst vērtībai, kuru vēlaties konvertēt, šajā gadījumā 'Kilodžouls [kJ]'. Visbeidzot izvēlieties vienību, kuras vērtību vēlaties konvertēt, šajā gadījumā 'Inch-pound force [inlbf]'.