Mērījumu kategorija:         

Sākotnējā vērtība:
Sākotnējā vienība:
Mērķa vienība:

  skaitļu zinātniskais pieraksts
Mērvienību kalkulators, kuru cita starpā var izmantot Kilodžouls konvertēšanai uz Inch-pound force: 1 Kilodžouls [kJ] = 8 850,745 791 327 2 Inch-pound force [inlbf]


Konvertēt Kilodžouls uz Inch-pound force