Knot per second -> Mile per second squared

Mērījumu kategorija:         

Sākotnējā vērtība:
Sākotnējā vienība:
Mērķa vienība:

  skaitļu zinātniskais pieraksts
Mērvienību kalkulators, kuru cita starpā var izmantot Knot per second konvertēšanai uz Mile per second squared: 1 Knot per second [kn/s] = 0,000 319 660 930 167 82 Mile per second squared [mps²]Konvertēt Knot per second uz Mile per second squared:

Izvēlieties pareizo kategoriju no atlases saraksta, šajā gadījumā 'Paātrinājums'. Nākamo ievadiet vērtību, kuru vēlaties konvertēt. No atlases saraksta izvēlieties vienību, kas atbilst vērtībai, kuru vēlaties konvertēt, šajā gadījumā 'Knot per second [kn/s]'. Visbeidzot izvēlieties vienību, kuras vērtību vēlaties konvertēt, šajā gadījumā 'Mile per second squared [mps²]'.