Lumen/inch² -> Lūmens/m²

Mērījumu kategorija:         

Sākotnējā vērtība:
Sākotnējā vienība:
Mērķa vienība:

  skaitļu zinātniskais pieraksts
Mērvienību kalkulators, kuru cita starpā var izmantot Lumen/inch² konvertēšanai uz Lūmens/m²: 1 Lumen/inch² = 1,550 003 1 Lūmens/m²Konvertēt Lumen/inch² uz Lūmens/m²:

Izvēlieties pareizo kategoriju no atlases saraksta, šajā gadījumā 'Apgaismojums'. Nākamo ievadiet vērtību, kuru vēlaties konvertēt. No atlases saraksta izvēlieties vienību, kas atbilst vērtībai, kuru vēlaties konvertēt, šajā gadījumā 'Lumen/inch²'. Visbeidzot izvēlieties vienību, kuras vērtību vēlaties konvertēt, šajā gadījumā 'Lūmens/m²'.

Lumen/inch² -> Lūmens/m²