Miles per hour -> Kilometri stundā

Mērījumu kategorija:         

Sākotnējā vērtība:
Sākotnējā vienība:
Mērķa vienība:

  skaitļu zinātniskais pieraksts
Mērvienību kalkulators, kuru cita starpā var izmantot Miles per hour konvertēšanai uz Kilometri stundā: 1 Miles per hour [mph] = 1,609 344 Kilometri stundā [km/h]Konvertēt Miles per hour uz Kilometri stundā:

Izvēlieties pareizo kategoriju no atlases saraksta, šajā gadījumā 'Ātrums'. Nākamo ievadiet vērtību, kuru vēlaties konvertēt. No atlases saraksta izvēlieties vienību, kas atbilst vērtībai, kuru vēlaties konvertēt, šajā gadījumā 'Miles per hour [mph]'. Visbeidzot izvēlieties vienību, kuras vērtību vēlaties konvertēt, šajā gadījumā 'Kilometri stundā [km/h]'.