Mērījumu kategorija:         

Sākotnējā vērtība:
Sākotnējā vienība:
Mērķa vienība:

  skaitļu zinātniskais pieraksts
Mērvienību kalkulators, kuru cita starpā var izmantot Paskāls konvertēšanai uz Inch of mercury: 1 Paskāls [Pa] = 0,000 295 299 801 647 12 Inch of mercury [inHg]Konvertēt Paskāls uz Inch of mercury:

Izvēlieties pareizo kategoriju no atlases saraksta, šajā gadījumā 'Spiediens'. Nākamo ievadiet vērtību, kuru vēlaties konvertēt. No atlases saraksta izvēlieties vienību, kas atbilst vērtībai, kuru vēlaties konvertēt, šajā gadījumā 'Paskāls [Pa]'. Visbeidzot izvēlieties vienību, kuras vērtību vēlaties konvertēt, šajā gadījumā 'Inch of mercury [inHg]'.

Konvertēt Paskāls uz Inch of mercury