cm/s² -> Knot per second

Mērījumu kategorija:         

Sākotnējā vērtība:
Sākotnējā vienība:
Mērķa vienība:

  skaitļu zinātniskais pieraksts
Mērvienību kalkulators, kuru cita starpā var izmantot cm/s² konvertēšanai uz Knot per second: 1 cm/s² = 0,019 438 446 603 753 Knot per second [kn/s]Konvertēt cm/s² uz Knot per second:

Izvēlieties pareizo kategoriju no atlases saraksta, šajā gadījumā 'Paātrinājums'. Nākamo ievadiet vērtību, kuru vēlaties konvertēt. No atlases saraksta izvēlieties vienību, kas atbilst vērtībai, kuru vēlaties konvertēt, šajā gadījumā 'cm/s²'. Visbeidzot izvēlieties vienību, kuras vērtību vēlaties konvertēt, šajā gadījumā 'Knot per second [kn/s]'.

cm/s² -> Knot per second