kN/dm² -> Fizikālā atmosfēra

Mērījumu kategorija:         

Sākotnējā vērtība:
Sākotnējā vienība:
Mērķa vienība:

  skaitļu zinātniskais pieraksts
Mērvienību kalkulators, kuru cita starpā var izmantot kN/dm² konvertēšanai uz Fizikālā atmosfēra: 1 kN/dm² = 0,986 923 266 716 01 Fizikālā atmosfēra [atm]Konvertēt kN/dm² uz Fizikālā atmosfēra:

Izvēlieties pareizo kategoriju no atlases saraksta, šajā gadījumā 'Spiediens'. Nākamo ievadiet vērtību, kuru vēlaties konvertēt. No atlases saraksta izvēlieties vienību, kas atbilst vērtībai, kuru vēlaties konvertēt, šajā gadījumā 'kN/dm²'. Visbeidzot izvēlieties vienību, kuras vērtību vēlaties konvertēt, šajā gadījumā 'Fizikālā atmosfēra [atm]'.