Mērījumu kategorija:         

Sākotnējā vērtība:
Sākotnējā vienība:

skaitļu zinātniskais pieraksts

ir vienāds ar:


1,0×1015 Femtoampērs [fA]
1 000 000 000 000 Pikoampērs [pA]
1 000 000 000 Nanoampērs [nA]
1 000 000 Mikroampērs [µA]
1 000 Miliampērs [mA]
1 Ampērs [A]
0,001 Kiloampērs [kA]
1,0×10-6 Megaampērs [MA]
1,0×10-9 Gigaampērs [GA]
1,0×10-12 Teraampērs [TA]
1 C/s
1 W/V
1 V/Ohm [V/Ω]
2 997 924 536,843 1 statAmpere [statA]
0,1 abAmpere [abA]
0,1 Biot [Bi]

Šeit pieejamā konvertēšanas funkcija ir izstrādāta ar maksimālu precizitāti un rūpību. Taču mēs neuzņemamies atbildību par rezultātu pareizību.
Mērvienību kalkulators, kuru cita starpā var izmantot Ampērs konvertēšanai.


Ampērs / A