Mērījumu kategorija:         

Sākotnējā vērtība:
Sākotnējā vienība:

skaitļu zinātniskais pieraksts

ir vienāds ar:


1,495 978 707 ×1029 Atometrs [am]
1,495 978 707 ×1026 Femtometrs [fm]
1,495 978 707 ×1023 Pikometrs [pm]
1,495 978 707 ×1020 Nanometrs [nm]
1,495 978 707 ×1017 Mikrometrs [µm]
1,495 978 707 ×1014 Milimetrs [mm]
14 959 787 070 000 Centimetrs [cm]
1 495 978 707 000 Decimetrs [dm]
149 597 870 700 Metrs [m]
14 959 787 070 Dekametrs [dam]
1 495 978 707 Hektometrs [hm]
149 597 870,7 Kilometrs [km]
99 731 913,8 Metriskā jūdze
92 955 807,273 025 53 Jūdze (starptautiskā) [mi]
92 955 807,273 025 53 Statute mile
92 955 621,343 762 Mile (US)
101 147 985,598 38 Romiešu jūdze
5,889 679 948 818 9×1015 Mil / Thou
5 889 679 948 818,9 Inch [in]
490 806 662 401,574 8 Foot [ft]
743 646 458 184,2 Link
29 745 858 327,368 Rod
29 745 858 327,368 Pole
29 745 858 327,368 Perche
654 408 883 202,1 Quarter
163 602 220 800,525 Yards
7 436 464 581,842 Chain [ch]
743 646 458,184 2 Furlong
130 881 776 640,42 Cubit (british)
81 801 110 400,262 5 Fathom [fm]
807 763 880,669 55 Cable length
80 776 388,066 955 Jūras jūdze
8,481 566 543 825 8×1015 Twip
1,495 978 707 ×1021 Ångström [Å]
1,492 843 735 156 2×1024 X Unit / Siegbahn
4,848 136 436 356 8×10-6 Parsec [pc]
1 Astronomiskā vienība [AU]
499,004 783 836 2 Gaismas sekundes
8,316 746 397 3 Gaismas minūtes
0,138 612 44 Gaismas stundas
0,005 775 518 3 Gaismas dienas
1,581 250 740 982 1×10-5 Gaismas gadi

Šeit pieejamā konvertēšanas funkcija ir izstrādāta ar maksimālu precizitāti un rūpību. Taču mēs neuzņemamies atbildību par rezultātu pareizību.
Mērvienību kalkulators, kuru cita starpā var izmantot Astronomiskā vienība konvertēšanai.


Astronomiskā vienība / AU