Mērījumu kategorija:         

Sākotnējā vērtība:
Sākotnējā vienība:

skaitļu zinātniskais pieraksts

ir vienāds ar:


1,660 538 921 ×10-12 Pikograms [pg]
1,660 538 921 ×10-15 Nanograms [ng]
1,660 538 921 ×10-18 Mikrograms [µg]
1,660 538 921 ×10-21 Miligrams [mg]
1,660 538 921 ×10-22 Centigrams [cg]
1,660 538 921 ×10-23 Decigrams [dg]
1,660 538 921 ×10-24 Grams [g]
1,660 538 921 ×10-27 Kilograms [kg]
1,660 538 921 ×10-25 Dekagrams [dag]
1,660 538 921 ×10-26 Hektograms [hg]
3,321 077 842 ×10-27 Metriskā mārciņa
1,660 538 921 ×10-29 Desitonna [dt]
1,660 538 921 ×10-30 Metriskā tonna [t]
1,660 538 921 ×10-33 Kilotonna [kt]
1,660 538 921 ×10-36 Megatonna [Mt]
1,660 538 921 ×10-39 Gigatonna [Gt]
3,321 077 842 ×10-29 Centners
1,660 538 921 ×10-29 Quintal
8,302 694 605 ×10-24 Karāts (metriskā) [kt]
8,092 431 059 343 3×10-24 Carat [ct]
2,562 603 168 787 9×10-23 Grain [gr]
9,371 805 874 424 2×10-25 Drachm
4,271 005 281 313 1×10-25 Dram (avoirdupois)
1,067 751 320 328 3×10-24 Pennyweight [dwt]
5,338 756 601 641 4×10-26 Troy ounce [ozt]
5,857 378 671 515 1×10-26 Ounce [oz]
3,660 861 669 697 ×10-27 Pound [lb]
1,137 830 586 512 7×10-28 Slug
1,307 450 596 320 3×10-28 Quarter (imperial)
3,268 626 490 800 9×10-29 Hundredweight (long/imperial)
3,660 861 669 697 ×10-29 Hundredweight (short/US) - Cental [cwt]
2,614 901 192 640 7×10-28 Stone
1,634 313 245 400 4×10-30 Ton (long/imperial)
1,830 430 834 848 5×10-30 Ton (short/US)
1,423 668 427 104 4×10-25 Tola
1 Atommasas vienība [u]
1 Dalton [Da]
0,001 Kilodalton [kDa]
1,0×10-6 Megadalton [MDa]

Šeit pieejamā konvertēšanas funkcija ir izstrādāta ar maksimālu precizitāti un rūpību. Taču mēs neuzņemamies atbildību par rezultātu pareizību.
Mērvienību kalkulators, kuru cita starpā var izmantot Atommasas vienība konvertēšanai.


Atommasas vienība / u