Mērījumu kategorija:         

Sākotnējā vērtība:
Sākotnējā vienība:

skaitļu zinātniskais pieraksts

ir vienāds ar:


2,997 924 58×1026 Atometrs [am]
2,997 924 58×1023 Femtometrs [fm]
2,997 924 58×1020 Pikometrs [pm]
2,997 924 58×1017 Nanometrs [nm]
2,997 924 58×1014 Mikrometrs [µm]
299 792 458 000 Milimetrs [mm]
29 979 245 800 Centimetrs [cm]
2 997 924 580 Decimetrs [dm]
299 792 458 Metrs [m]
29 979 245,8 Dekametrs [dam]
2 997 924,58 Hektometrs [hm]
299 792,458 Kilometrs [km]
199 861,638 666 67 Metriskā jūdze
186 282,397 051 22 Jūdze (starptautiskā) [mi]
186 282,397 051 22 Statute mile
186 282,024 451 06 Mile (US)
202 699,430 696 42 Romiešu jūdze
11 802 852 677 165 Mil / Thou
11 802 852 677,165 Inch [in]
983 571 056,430 45 Foot [ft]
1 490 259 176,409 8 Link
59 610 367,056 391 Rod
59 610 367,056 391 Pole
59 610 367,056 391 Perche
1 311 428 075,240 6 Quarter
327 857 018,810 15 Yards
14 902 591,764 098 Chain [ch]
1 490 259,176 409 8 Furlong
262 285 615,048 12 Cubit (british)
163 928 509,405 07 Fathom [fm]
1 618 749,773 218 1 Cable length
161 874,977 321 81 Jūras jūdze
16 996 964 395 056 Twip
2,997 924 58×1018 Ångström [Å]
2,991 642 131 523 8×1021 X Unit / Siegbahn
9,715 611 139 208 3×10-9 Parsec [pc]
0,002 003 988 8 Astronomiskā vienība [AU]
1 Gaismas sekundes
0,016 666 666 7 Gaismas minūtes
0,000 277 777 8 Gaismas stundas
1,157 407 407 407 4×10-5 Gaismas dienas
3,168 808 781 402 9×10-8 Gaismas gadi

Šeit pieejamā konvertēšanas funkcija ir izstrādāta ar maksimālu precizitāti un rūpību. Taču mēs neuzņemamies atbildību par rezultātu pareizību.
Mērvienību kalkulators, kuru cita starpā var izmantot Gaismas sekundes konvertēšanai.


Gaismas sekundes