Mērījumu kategorija:         

Sākotnējā vērtība:
Sākotnējā vienība:

skaitļu zinātniskais pieraksts

ir vienāds ar:


1,0×1021 Pikovolts [pV]
1,0×1018 Nanovolts [nV]
1,0×1015 Mikrovolts [µV]
1 000 000 000 000 Milivolts [mV]
1 000 000 000 Volts [V]
1 000 000 Kilovolts [kV]
1 000 Megavolts [MV]
1 Gigavolts [GV]
0,001 Teravolts [TV]
1 000 000 000 W/A
1 000 000 000 J/C
1,0×1017 AbVolt [abV]
3 335 640,951 981 5 StatVolt [statV]

Šeit pieejamā konvertēšanas funkcija ir izstrādāta ar maksimālu precizitāti un rūpību. Taču mēs neuzņemamies atbildību par rezultātu pareizību.
Mērvienību kalkulators, kuru cita starpā var izmantot Gigavolts konvertēšanai.


Gigavolts / GV