Mērījumu kategorija:         

Sākotnējā vērtība:
Sākotnējā vienība:

skaitļu zinātniskais pieraksts

ir vienāds ar:


1,420 653 125 ×1023 Kubiknanometrs [nm³]
1,420 653 125 ×1014 Kubikmikrometrs [µm³]
142 065,312 5 Kubikmilimetrs [mm³]
142,065 312 5 Kubikcentimetrs [cm³]
0,142 065 312 5 Kubikdecimetrs [dm³]
0,000 142 065 3 Kubikmetrs [m³]
1,420 653 125 ×10-13 Kubikkilometrs [km³]
142 065 312 500 Pikolitrs [pl]
142 065 312,5 Nanolitrs [nl]
142 065,312 5 Mikrolitrs [µl]
142,065 312 5 Mililitrs [ml]
14,206 531 25 Centilitrs [cl]
1,420 653 125 Decilitrs [dl]
0,142 065 312 5 Litrs [l]
0,001 420 653 1 Hektolitrs [hl]
2 400 Minim imperial [min]
2 305,823 856 969 3 Minim US
5 Ounce fluid imperial [floz]
4,803 799 702 Ounce fluid US
1 Gill imperial [gi]
1,200 949 925 5 Gill US
0,249 999 984 5 Pint liquid imperial [pt]
0,300 237 481 4 Pint liquid US
0,258 014 185 9 Pint dry US
0,124 999 992 2 Quart liquid imperial [qt]
0,150 118 740 7 Quart liquid US
0,129 007 092 9 Quart dry US
0,031 25 Gallon imperial [gal]
0,037 529 685 2 Gallon liquid US
0,032 251 773 2 Gallon dry US
0,015 625 Peck imperial [pk]
0,016 125 886 6 Peck dry US
0,003 906 25 Bushel imperial [bsh]
0,004 031 471 7 Bushel dry US
0,000 868 055 6 Barrel imperial
0,001 228 639 Barrel dry US
0,001 191 418 6 Barrel liquid US
0,000 893 563 9 Barels (Nafta)
8,669 357 274 7 Cubic inch [in³]
0,005 016 989 2 Cubic foot [ft³]
0,000 185 814 4 Cubic yard [yd³]
3,408 328 102 025 2×10-14 Cubic mile [mi³]
2,322 680 168 343 3×10-5 Cubic fathom [fm³]
1,382 090 678 683 6×10-6 Acre-inch [ac in]
1,151 742 232 236 4×10-7 Acre-foot [ac ft]

Šeit pieejamā konvertēšanas funkcija ir izstrādāta ar maksimālu precizitāti un rūpību. Taču mēs neuzņemamies atbildību par rezultātu pareizību.
Mērvienību kalkulators, kuru cita starpā var izmantot Gill imperial konvertēšanai.


Gill imperial / gi