Mērījumu kategorija:         

Sākotnējā vērtība:
Sākotnējā vienība:

skaitļu zinātniskais pieraksts

ir vienāds ar:


1 000 000 000 000 Pikogrami litrā [pg/l]
100 000 000 000 Pikogrami decilitrā [pg/dl]
1 000 000 000 Pikogrami mililitrā [pg/ml]
1 000 000 000 Nanogrami litrā [ng/l]
100 000 000 Nanogrami decilitrā [ng/dl]
1 000 000 Nanogrami mililitrā [ng/ml]
1 000 000 000 Mikrogrami uz kubikmetru [µg/m³]
1 000 000 Mikrogrami litrā [µg/l]
100 000 Mikrogrami decilitrā [µg/dl]
1 000 Mikrogrami mililitrā [µg/ml]
1 000 000 Milligrami uz kubikmetru [mg/m³]
1 000 Miligrami litrā [mg/l]
100 Miligrami decilitrā [mg/dl]
1 Miligrami mililitrā [mg/ml]
1 000 Grami uz kubikmetru [g/m³]
1 Grami uz kubikdecimetru [g/dm³]
0,001 Grami uz kubikcentimetru [g/cm³]
1 Grami litrā [g/l]
0,1 Grami decilitrā [g/dl]
0,001 Grami mililitrā [g/ml]
1 Kilogrami uz kubikmetru [kg/m³]
0,001 Kilogrami uz kubikdecimetru [kg/dm³]
1,0×10-6 Kilogrami uz kubikcentimetru [kg/cm³]
0,001 Kilogrami litrā [kg/l]
0,001 940 320 3 Slug per cubic foot [slug/ft³]
0,000 578 036 7 Ounce per cubic inch [oz/in³]
0,998 847 369 1 Ounce per cubic foot [oz/ft³]
0,160 358 605 7 Ounce per gallon (imperial) [oz/gal]
0,133 526 471 2 Ounce per gallon (US fluid)
3,612 729 200 034 9×10-5 Pound per cubic inch [lb/in³]
0,062 427 960 6 Pound per cubic foot [lb/ft³]
0,010 022 412 9 Pound per gallon (imperial) [lb/gal]
0,008 345 404 5 Pound per gallon (US fluid)

Šeit pieejamā konvertēšanas funkcija ir izstrādāta ar maksimālu precizitāti un rūpību. Taču mēs neuzņemamies atbildību par rezultātu pareizību.
Mērvienību kalkulators, kuru cita starpā var izmantot Kilogrami uz kubikmetru konvertēšanai.


Kilogrami uz kubikmetru / kg/m³