Mērījumu kategorija:         

Sākotnējā vērtība:
Sākotnējā vienība:

skaitļu zinātniskais pieraksts

ir vienāds ar:


1,0×1015 Pikograms [pg]
1 000 000 000 000 Nanograms [ng]
1 000 000 000 Mikrograms [µg]
1 000 000 Miligrams [mg]
100 000 Centigrams [cg]
10 000 Decigrams [dg]
1 000 Grams [g]
1 Kilograms [kg]
100 Dekagrams [dag]
10 Hektograms [hg]
2 Metriskā mārciņa
0,01 Desitonna [dt]
0,001 Metriskā tonna [t]
1,0×10-6 Kilotonna [kt]
1,0×10-9 Megatonna [Mt]
1,0×10-12 Gigatonna [Gt]
0,02 Centners
0,01 Quintal
5 000 Karāts (metriskā) [kt]
4 873,376 321 989 4 Carat [ct]
15 432,358 352 941 Grain [gr]
564,383 391 193 3 Drachm
257,205 972 549 Dram (avoirdupois)
643,014 931 372 6 Pennyweight [dwt]
32,150 746 568 6 Troy ounce [ozt]
35,273 961 949 6 Ounce [oz]
2,204 622 621 8 Pound [lb]
0,068 521 765 6 Slug
0,078 736 522 2 Quarter (imperial)
0,019 684 130 6 Hundredweight (long/imperial)
0,022 046 226 2 Hundredweight (short/US) - Cental [cwt]
0,157 473 044 4 Stone
0,000 984 206 5 Ton (long/imperial)
0,001 102 311 3 Ton (short/US)
85,735 324 183 Tola
6,022 141 290 116 7×1026 Atommasas vienība [u]
6,022 141 290 116 7×1026 Dalton [Da]
6,022 141 290 116 7×1023 Kilodalton [kDa]
6,022 141 290 116 7×1020 Megadalton [MDa]

Šeit pieejamā konvertēšanas funkcija ir izstrādāta ar maksimālu precizitāti un rūpību. Taču mēs neuzņemamies atbildību par rezultātu pareizību.
Mērvienību kalkulators, kuru cita starpā var izmantot Kilograms konvertēšanai.


Kilograms / kg