Mērījumu kategorija:         

Sākotnējā vērtība:
Sākotnējā vienība:

skaitļu zinātniskais pieraksts

ir vienāds ar:


1,0×1018 Kubiknanometrs [nm³]
1 000 000 000 Kubikmikrometrs [µm³]
1 Kubikmilimetrs [mm³]
0,001 Kubikcentimetrs [cm³]
1,0×10-6 Kubikdecimetrs [dm³]
1,0×10-9 Kubikmetrs [m³]
1,0×10-18 Kubikkilometrs [km³]
1 000 000 Pikolitrs [pl]
1 000 Nanolitrs [nl]
1 Mikrolitrs [µl]
0,001 Mililitrs [ml]
0,000 1 Centilitrs [cl]
1,0×10-5 Decilitrs [dl]
1,0×10-6 Litrs [l]
1,0×10-8 Hektolitrs [hl]
0,016 893 638 3 Minim imperial [min]
0,016 230 730 9 Minim US
3,519 507 972 785 4×10-5 Ounce fluid imperial [floz]
3,381 402 270 184 3×10-5 Ounce fluid US
7,039 015 945 570 8×10-6 Gill imperial [gi]
8,453 505 675 460 8×10-6 Gill US
1,759 753 877 234 8×10-6 Pint liquid imperial [pt]
2,113 376 418 865 2×10-6 Pint liquid US
1,816 165 968 537 7×10-6 Pint dry US
8,798 769 386 174 2×10-7 Quart liquid imperial [qt]
1,056 688 209 432 6×10-6 Quart liquid US
9,080 829 842 688 6×10-7 Quart dry US
2,199 692 482 990 9×10-7 Gallon imperial [gal]
2,641 720 523 581 5×10-7 Gallon liquid US
2,270 207 460 672 1×10-7 Gallon dry US
1,099 846 241 495 4×10-7 Peck imperial [pk]
1,135 103 730 336 1×10-7 Peck dry US
2,749 615 603 738 6×10-8 Bushel imperial [bsh]
2,837 759 325 840 2×10-8 Bushel dry US
6,110 256 897 196 9×10-9 Barrel imperial
8,648 409 373 989 1×10-9 Barrel dry US
8,386 414 360 576 1×10-9 Barrel liquid US
6,289 810 770 432 1×10-9 Barels (Nafta)
6,102 374 409 473 2×10-5 Cubic inch [in³]
3,531 466 672 148 9×10-8 Cubic foot [ft³]
1,307 950 619 314 4×10-9 Cubic yard [yd³]
2,399 127 585 789 3×10-19 Cubic mile [mi³]
1,634 938 274 143 ×10-10 Cubic fathom [fm³]
9,728 558 325 479 ×10-12 Acre-inch [ac in]
8,107 131 937 899 1×10-13 Acre-foot [ac ft]

Šeit pieejamā konvertēšanas funkcija ir izstrādāta ar maksimālu precizitāti un rūpību. Taču mēs neuzņemamies atbildību par rezultātu pareizību.
Mērvienību kalkulators, kuru cita starpā var izmantot Mikrolitrs konvertēšanai.


Mikrolitrs / µl