Mērījumu kategorija:         

Sākotnējā vērtība:
Sākotnējā vienība:

skaitļu zinātniskais pieraksts

ir vienāds ar:


1,0×10-6 Molārā [M]
0,001 Milimolārā [mM]
1 Mikromolārā [µM]
1 000 Nanomolārā [nM]
1 000 000 Pikomolārā [pM]
1,0×10-6 Moli litrā [mol/l]
0,001 Milimoli litrā [mmol/l]
1 Mikromoli litrā [µmol/l]
1 000 Nanomoli litrā [nmol/l]
1 000 000 Pikomoli litrā [pmol/l]
0,001 Moli kubikmetrā [mol/m³]
1 Milimoli kubikmetrā [mmol/m³]
1 000 Mikromoli kubikmetrā [µmol/m³]
1 000 000 Nanomoli kubikmetrā [nmol/m³]
1 000 000 000 Pikomoli kubikmetrā [pmol/m³]

Šeit pieejamā konvertēšanas funkcija ir izstrādāta ar maksimālu precizitāti un rūpību. Taču mēs neuzņemamies atbildību par rezultātu pareizību.
Mērvienību kalkulators, kuru cita starpā var izmantot Mikromolārā konvertēšanai.


Mikromolārā / µM