Mērījumu kategorija:         

Sākotnējā vērtība:
Sākotnējā vienība:

skaitļu zinātniskais pieraksts

ir vienāds ar:


1 000 000 000 Pikoradiāns [prad]
1 000 000 Nanoradiāns [nrad]
1 000 Mikroradiāns [µrad]
1 Miliradiāns [mrad]
0,1 Centiradiāns [crad]
0,01 Deciradiāns [drad]
0,001 Radiāns [rad]
206 264 806,247 1 Mikroloka sekunde
206 264,806 247 1 Mililoka sekunde
206,264 806 247 1 Loka sekunde
3,437 746 770 8 Loka minūte
0,057 295 779 5 Grādi [°]
0,063 661 977 2 Gon
0,000 159 154 9 Pilns loks
0,005 092 958 2 Kompasa virzieni
1,018 591 635 8 Angular mil (NATO)
0,003 819 718 6 Stundu leņķis

Šeit pieejamā konvertēšanas funkcija ir izstrādāta ar maksimālu precizitāti un rūpību. Taču mēs neuzņemamies atbildību par rezultātu pareizību.
Mērvienību kalkulators, kuru cita starpā var izmantot Miliradiāns konvertēšanai.


Miliradiāns / mrad