Mērījumu kategorija:         

Sākotnējā vērtība:
Sākotnējā vienība:

skaitļu zinātniskais pieraksts

ir vienāds ar:


1,0×10-19 Kvadrātnanometrs [nm²]
1,0×10-25 Kvadrātmikrometrs [µm²]
1,0×10-31 Kvadrātmilimetrs [mm²]
1,0×10-33 Kvadrātcentimetrs [cm²]
1,0×10-35 Kvadrātdecimetrs [dm²]
1,0×10-37 Kvadrātmetrs [m²]
1,0×10-43 Kvadrātkilometrs [km²]
1,550 003 100 006 2×10-34 Square inch [in²]
1,076 391 041 671 ×10-36 Square foot [ft²]
1,076 386 736 111 1×10-36 Square foot (US) [sqft]
1,195 990 046 301 1×10-37 Square yard [yd²]
3,861 021 585 424 5×10-44 Square mile [mi²]
3,861 006 141 829 9×10-44 Square mile (US) [sqmi]
1,0×10-39 Are [a]
6,25×10-41 Rai
1,0×10-41 Hektārs [ha]
4,0×10-41 Metriskais morgens
1,167 498 704 076 4×10-41 Dienvidāfrikas morgens
9,884 215 258 686 6×10-41 Rood
2,471 053 814 671 7×10-41 Akrs (starptautiskā)
2,471 043 692 253 3×10-41 Acre (US) [ac]
1,973 525 159 978 9×10-34 Circular inch [circin]
1,973 525 159 978 9×10-28 Circular mil
1,973 525 159 978 9×10-28 Circular thou
1,550 003 100 006 2×10-28 Square mil (US)
1,550 003 100 006 2×10-28 Square thou (UK)
1 000 000 000 Atobarn [ab]
1 000 000 Femtobarn [fb]
1 000 Pikobarn [pb]
1 Nanobarn [nb]
0,001 Mikrobarn [µb]
1,0×10-6 Milibarn [mb]
1,0×10-9 Barn [b]
1,0×10-12 Kilobarn [kb]
1,0×10-15 Megabarn [Mb]
1,0×1015 Shed
0,001 Outhouse
1,0×10-6 Skilodge
4,933 399 111 988 2×10-35 Two Inch Equivalent [TIE]
1,0×10-40 Dunam (metriskā)

Šeit pieejamā konvertēšanas funkcija ir izstrādāta ar maksimālu precizitāti un rūpību. Taču mēs neuzņemamies atbildību par rezultātu pareizību.
Mērvienību kalkulators, kuru cita starpā var izmantot Nanobarn konvertēšanai.


Nanobarn / nb