Mērījumu kategorija:         

Sākotnējā vērtība:
Sākotnējā vienība:

skaitļu zinātniskais pieraksts

ir vienāds ar:


1,479 ×1021 Atometrs [am]
1,479 ×1018 Femtometrs [fm]
1,479 ×1015 Pikometrs [pm]
1 479 000 000 000 Nanometrs [nm]
1 479 000 000 Mikrometrs [µm]
1 479 000 Milimetrs [mm]
147 900 Centimetrs [cm]
14 790 Decimetrs [dm]
1 479 Metrs [m]
147,9 Dekametrs [dam]
14,79 Hektometrs [hm]
1,479 Kilometrs [km]
0,986 Metriskā jūdze
0,919 007 993 3 Jūdze (starptautiskā) [mi]
0,919 007 993 3 Statute mile
0,919 006 155 1 Mile (US)
1 Romiešu jūdze
58 228 346,456 693 Mil / Thou
58 228,346 456 693 Inch [in]
4 852,362 204 724 4 Foot [ft]
7 352,063 946 552 1 Link
294,082 557 862 1 Rod
294,082 557 862 1 Pole
294,082 557 862 1 Perche
6 469,816 272 965 9 Quarter
1 617,454 068 241 5 Yards
73,520 639 465 5 Chain [ch]
7,352 063 946 6 Furlong
1 293,963 254 593 2 Cubit (british)
808,727 034 120 7 Fathom [fm]
7,985 961 123 1 Cable length
0,798 596 112 3 Jūras jūdze
83 853 044,562 876 Twip
14 790 000 000 000 Ångström [Å]
1,475 900 608 721 7×1016 X Unit / Siegbahn
4,793 112 198 602 8×10-14 Parsec [pc]
9,886 504 353 835 ×10-9 Astronomiskā vienība [AU]
4,933 412 967 980 7×10-6 Gaismas sekundes
8,222 354 946 634 4×10-8 Gaismas minūtes
1,370 392 491 105 7×10-9 Gaismas stundas
5,709 968 712 940 6×10-11 Gaismas dienas
1,563 304 233 522 4×10-13 Gaismas gadi

Šeit pieejamā konvertēšanas funkcija ir izstrādāta ar maksimālu precizitāti un rūpību. Taču mēs neuzņemamies atbildību par rezultātu pareizību.
Mērvienību kalkulators, kuru cita starpā var izmantot Romiešu jūdze konvertēšanai.


Romiešu jūdze