Mērījumu kategorija:         

Sākotnējā vērtība:
Sākotnējā vienība:

skaitļu zinātniskais pieraksts

ir vienāds ar:


645 160 000 Kvadrātnanometrs [nm²]
645,16 Kvadrātmikrometrs [µm²]
0,000 645 16 Kvadrātmilimetrs [mm²]
6,451 6×10-6 Kvadrātcentimetrs [cm²]
6,451 6×10-8 Kvadrātdecimetrs [dm²]
6,451 6×10-10 Kvadrātmetrs [m²]
6,451 6×10-16 Kvadrātkilometrs [km²]
1,0×10-6 Square inch [in²]
6,944 444 444 444 4×10-9 Square foot [ft²]
6,944 416 666 694 4×10-9 Square foot (US) [sqft]
7,716 049 382 716 ×10-10 Square yard [yd²]
2,490 976 686 052 4×10-16 Square mile [mi²]
2,490 966 722 463 ×10-16 Square mile (US) [sqmi]
6,451 6×10-12 Are [a]
4,032 25×10-13 Rai
6,451 6×10-14 Hektārs [ha]
2,580 64×10-13 Metriskais morgens
7,532 234 639 219 6×10-14 Dienvidāfrikas morgens
6,376 900 316 294 3×10-13 Rood
1,594 225 079 073 6×10-13 Akrs (starptautiskā)
1,594 218 548 494 1×10-13 Acre (US) [ac]
1,273 239 492 212 ×10-6 Circular inch [circin]
1,273 239 492 2 Circular mil
1,273 239 492 2 Circular thou
1 Square mil (US)
1 Square thou (UK)
6,451 6×1036 Atobarn [ab]
6,451 6×1033 Femtobarn [fb]
6,451 6×1030 Pikobarn [pb]
6,451 6×1027 Nanobarn [nb]
6,451 6×1024 Mikrobarn [µb]
6,451 6×1021 Milibarn [mb]
6,451 6×1018 Barn [b]
6,451 6×1015 Kilobarn [kb]
6 451 600 000 000 Megabarn [Mb]
6,451 6×1042 Shed
6,451 6×1024 Outhouse
6,451 6×1021 Skilodge
3,182 831 771 090 3×10-7 Two Inch Equivalent [TIE]
6,451 6×10-13 Dunam (metriskā)

Šeit pieejamā konvertēšanas funkcija ir izstrādāta ar maksimālu precizitāti un rūpību. Taču mēs neuzņemamies atbildību par rezultātu pareizību.
Mērvienību kalkulators, kuru cita starpā var izmantot Square thou (UK) konvertēšanai.


Square thou (UK)