Mērījumu kategorija:         

Sākotnējā vērtība:
Sākotnējā vienība:

skaitļu zinātniskais pieraksts

ir vienāds ar:


8,361 273 6×1017 Kvadrātnanometrs [nm²]
836 127 360 000 Kvadrātmikrometrs [µm²]
836 127,36 Kvadrātmilimetrs [mm²]
8 361,273 6 Kvadrātcentimetrs [cm²]
83,612 736 Kvadrātdecimetrs [dm²]
0,836 127 36 Kvadrātmetrs [m²]
8,361 273 6×10-7 Kvadrātkilometrs [km²]
1 296 Square inch [in²]
9 Square foot [ft²]
8,999 964 Square foot (US) [sqft]
1 Square yard [yd²]
3,228 305 785 124 ×10-7 Square mile [mi²]
3,228 292 872 312 ×10-7 Square mile (US) [sqmi]
0,008 361 273 6 Are [a]
0,000 522 579 6 Rai
8,361 273 6×10-5 Hektārs [ha]
0,000 334 450 9 Metriskais morgens
9,761 776 092 428 5×10-5 Dienvidāfrikas morgens
0,000 826 446 3 Rood
0,000 206 611 6 Akrs (starptautiskā)
0,000 206 610 7 Acre (US) [ac]
1 650,118 381 906 7 Circular inch [circin]
1 650 118 381,906 7 Circular mil
1 650 118 381,906 7 Circular thou
1 296 000 000 Square mil (US)
1 296 000 000 Square thou (UK)
8,361 273 6×1045 Atobarn [ab]
8,361 273 6×1042 Femtobarn [fb]
8,361 273 6×1039 Pikobarn [pb]
8,361 273 6×1036 Nanobarn [nb]
8,361 273 6×1033 Mikrobarn [µb]
8,361 273 6×1030 Milibarn [mb]
8,361 273 6×1027 Barn [b]
8,361 273 6×1024 Kilobarn [kb]
8,361 273 6×1021 Megabarn [Mb]
8,361 273 6×1051 Shed
8,361 273 6×1033 Outhouse
8,361 273 6×1030 Skilodge
412,494 997 533 3 Two Inch Equivalent [TIE]
0,000 836 127 4 Dunam (metriskā)

Šeit pieejamā konvertēšanas funkcija ir izstrādāta ar maksimālu precizitāti un rūpību. Taču mēs neuzņemamies atbildību par rezultātu pareizību.
Mērvienību kalkulators, kuru cita starpā var izmantot Square yard konvertēšanai.


Square yard / yd²