Mērījumu kategorija:         

Sākotnējā vērtība:
Sākotnējā vienība:

skaitļu zinātniskais pieraksts

ir vienāds ar:


735 498 750 Mikrovats [µW]
735,498 75 Vats [W]
0,735 498 75 Kilovats [kW]
0,000 735 498 8 Megavats [MW]
7,354 987 5×10-7 Gigavats [GW]
7,354 987 5×10-10 Teravats [TW]
735,498 75 Džouli sekundē [J/s]
7 354 987 500 erg sekundē [erg/s]
1 Zirgspēki [HP]
1 Metriskie zirgspēki
0,074 955 286 6 Boiler horsepower [hp(S)]
0,986 320 070 6 Brake horsepower [bhp]
75 Kilogram-force meter [kgf·m]
542,476 038 840 7 Foot-pound force per second [ft-lb/s]
32 548,562 330 444 5 Foot-pound force per minute [ft-lb/min]
1 952 913,739 826 7 Foot-pound force per hour [ft-lb/h]
175,670 858 412 2 cal/s
10 540,251 504 729 cal/min
632 415,090 283 75 cal/h
0,175 670 858 4 kcal/s
10,540 251 504 7 kcal/min
632,415 090 283 7 kcal/h
0,697 118 307 2 BTU/s
41,827 098 433 1 BTU/min
2 509,625 905 988 6 BTU/h
5 516 692,993 825 5 Lusec
735 498,75 Milivats [mW]
0,75 Poncelet [p]

Šeit pieejamā konvertēšanas funkcija ir izstrādāta ar maksimālu precizitāti un rūpību. Taču mēs neuzņemamies atbildību par rezultātu pareizību.
Mērvienību kalkulators, kuru cita starpā var izmantot Zirgspēki konvertēšanai.


Zirgspēki / HP